torsdag 8 september 2011

Malmö Aviation intensifierar miljöarbetet

Malmö Aviation når sina miljömål tidigare än planerat. Det står klart efter att SP Certifiering genomfört sin miljörevision. Samtliga av de miljömål som sattes för 2010 kommer att uppnås och Malmö Aviation har beslutat ändra målen för utsläpp och buller och menar nu att dessa mål ska uppnås redan 2016. Dessutom har klimatmålet utökats så att 25 % av allt inköpt flygbränsle ska vara biobränsle senast 2020.