onsdag 14 september 2011

Fortsatt statligt förtroende för Malmö Aviation

Malmö Aviation får fortsatt förtroendet att flyga regeringsförvaltningar, närstående myndigheter samt andra förvaltningar under 14 månader, med option på ytterligare ett år. Tidsbesparingen på inrikesresor blir en av huvudfördelarna för staten. Tack vare Braathens köp av Sverigeflyg kan Malmö Aviation erbjuda ett brett linjenätverk och stora möjligheter med genomresor via Bromma som är bolagets nav. Transfertiden på resor från norr till söder via Bromma är 15 minuter.

torsdag 8 september 2011

Malmö Aviation intensifierar miljöarbetet

Malmö Aviation når sina miljömål tidigare än planerat. Det står klart efter att SP Certifiering genomfört sin miljörevision. Samtliga av de miljömål som sattes för 2010 kommer att uppnås och Malmö Aviation har beslutat ändra målen för utsläpp och buller och menar nu att dessa mål ska uppnås redan 2016. Dessutom har klimatmålet utökats så att 25 % av allt inköpt flygbränsle ska vara biobränsle senast 2020.

onsdag 7 september 2011

Försvarsmakten väljer Malmö Aviation

Försvarsmaktens har idag meddelat beslut ang upphandling för inrikesresor. Malmö Aviation har tilldelats avtal på samtliga bolagets linjer. Försvarsmakten är en historiskt en av Malmö Aviations största kunder och det är mycket glädjande att vi fått fortsatt förtroende. Nu väntar en 10 dagars överprövningsperiod innan avtalen kan tecknas.