torsdag 3 december 2009

Den 1 december fick så äntligen Bengt Roswall och Ann-Sofie Hörlin ta emot miljöcertifikatet från SP Certifiering. "Malmö Aviation har byggt upp ett miljöledningssystem som är väl genomarbetat och har fokus på relevanta miljöpåverkans områden. Malmö Aviation har i mycket av sitt arbete kommit längre än vad flertalet företa brukar gjort vid sin certifieringsrevision." meddelar SP Certifiering i sin revisionsrapport.