torsdag 26 november 2009

Malmö Aviation är miljöcertifierat!

Att ständigt bli bättre är något vi prioriterar även i vårt miljöarbete.
Därför är vi stolta över att vi, som enda reguljära flygbolag, nu är miljöcertifierade enligt ISO 14001.


Miljöcertifieringen innebär att vi har full kontroll på hur vi påverkar miljön och att vi åtagit oss att ständigt förbättra vår miljöprestanda. Det gör vi löpande genom vårt miljöledningssystem som mäter, registrerar och följer upp vår totala miljöpåverkan.

Malmö Aviations miljömål är satta inom de områden där vi har som störst miljöpåverkan; utsläpp till luft, buller, avfall och våra inköp.