onsdag 7 oktober 2009

Vägarbete vid Malmö Airport

T-korsningen mot Lund och Malmö/Ystad vid Malmö Airport ska byggas om till en cirkulationsplats för att göra korsningen säkrare. Under rusningstid är korsningen överbelastad och det har varit svårt för trafikanter från Lund att svänga vänster in mot flygplatsen.

>> läs mer