torsdag 10 september 2009

Vårt miljöarbete


Den 8/9 arrangerade ATAG en workshop i Amsterdam om flygets miljöutmaningar med avstamp vid klimatmötet i Köpenhamn eller COP 15 som det också heter. Ann-Sofie Hörlin, vår miljöchef deltog och berättar att flygindustrin har kommit enormt långt i sitt miljöarbete på väldigt kort tid, nu måste vi även lyckas förmedla detta till världens beslutsfattare.

Läs mer om flygets miljöarbete och utmaningar på www.enviro.aero/cop15